Neven vuosikertomus 2017

Keskeisimmät luvut 2017

Talouslukuja

 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016
LIIKEVAIHTO  84 095 705 € 73 855 062 €
LIIKEVOITTO   11 401 180 € 14 721 346 €
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA  4 771 636 € 8 065 524 €
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO  3 841 414 € 6 456 783 €

Henkilöstömäärä

  
2013 115
2014 93
2015 150
2016 139
2017 209

Päästöt

Henkilöstön ikäjakauma

Öljyn käyttö kaukolämmön ja sähkön tuotannossa 2005-2018

Uudet vesiliittymät vuosittain

Sosiaalinen vastuu