Henkilöstön määrä ja rakenne

Tulosta sivu

Neve-konsernin henkilöstömäärä on viime vuosina kokenut erilaisista yritysjärjestelyistä johtuen heilahteluja. Työsuhteessa vuoden 2017 lopussa oli 209 henkilöä. Vakituisia toimihenkilöitä heistä oli 94 ja työntekijöitä 98. Heidän lisäkseen määräaikaisia oli 17.

hlostomaara

Vuoden aikana päättyi 13 vakinaista työsuhdetta, joista 7 irtisanoutui ja 6 eläköitymisen seurauksena. Toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen rekrytoitiin konsernin ulkopuolelta 13 henkilöä ja yksi määräaikainen työsuhde vakinaistettiin. Osa-aikaisia työsuhteita oli vuoden lopussa 5.


Vuoden keskimääräinen henkilöstömäärä nousi suuren kausityöntekijämäärän johdosta, ollen noin 231. Projekti- ja kausi-työntekijöitä oli keskimäärin 41 henkilöä. Naisten suhteellinen osuus laski edelliseen vuoteen nähden ja oli 14 % vuoden lopun tilanteessa.


Henkilöstön keski-ikä nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2017 konsernin koko henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta.