Neve-konsernin eriytetty tase 31.12.2017

Tulosta sivu
 Napapiirin Energia ja Vesi Oy Rovaniemen Verkko Oy Napapiirin Vesi Oy 
  Muu sähköliiketoiminta            Sähköverkkoliiketoiminta        Hulevesiliiketoiminta       
  31.12.2017   31.12.2016   31.12.2017   31.12.2016   31.12.2017 31.12.2016  
VASTAAVAA            
PYSYVÄT VASTAAVAT            
Aineettomat hyödykkeet            
 Sähköverkon aineettomat hyödykkeet     397 634 722 214    
 Muut aineettomat hyödykkeet 1 083 588 131 254 19 860 22 576    
  1 083 588 131 254 417 493 744 791    
Aineelliset hyödykkeet            
 Sähköverkon aineelliset hyödykkeet     22 967 640 22 213 667    
 Hulevesiverkosto         8 404 310 8 682 738
 Muut aineelliset hyödykkeet 14 807 259 8 399 617 159 610 197 408 7 565 13 587
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 757 563 1 629 195 555 252 445 077 147 253 79 282
  16 564 821 10 028 811 23 682 502 22 856 151 8 559 128 8 775 606
Sijoitukset            
 Muut osakkeet ja osuudet 21 872 411 22 009 562 327 327    
             
VAIHTUVAT VASTAAVAT            
Vaihto-omaisuus 1 014 917 1 082 678        
Ennakkomaksut 211 358 117 180        
             
Saamiset            
Pitkäaikaiset saamiset            
Saamiset saman konsernin yhteisöiltä 621 083 4 012 282        
             
Lyhytaikaiset saamiset            
Myyntisaamiset muilta 299 194 77 414 1 974 630 2 098 528 376 444 749 428
Saamiset saman konsernin yhteisöiltä 5 862 978 262 311 4 873 715 11 308 267 140 921 48 039
Sisäiset saamiset 3 057 335 5 933 897        
Ennakkomaksut 18 429 92 003        
Muut lyhytaikaiset saamiset         11 422 25 793
Siirtosaamiset muilta 1 279 999 1 002 483 1 163 818 215 267    
  10 517 935 7 368 108 8 012 163 13 622 061 528 787 823 261
             
Rahat ja pankkisaamiset 984 898 555 050 541 956 794 273 177 744 84 892
             
Vastaavaa yhteensä 52 871 011 45 304 925 32 654 442 38 017 603 9 265 659 9 683 758
             
VASTATTAVAA            
OMA PÄÄOMA            
 Osuus osakepääomasta 6 936 462 6 936 462 1 000 000 1 000 000 232 232
 Osuus ylikurssirahastosta 5 068 5 068        
 Osuus svop-rahastosta     3 261 193 3 261 193 2 317 500 2 317 450
 Edellisten tilikausien voitto (tappio-) -14 892 114 -9 909 538 171 666 167 421 -3 516 493 -1 182 716
 Tilikauden voitto (tappio-) -4 499 731 -3 739 525 45 832 4 245 -1 152 076 -2 333 778
  -12 450 315 -6 707 532 4 478 691 4 432 859 -2 350 837 -1 198 812
 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ            
 Poistoero     8 080 857 6 930 657 47 462  
             
 PAKOLLISET VARAUKSET 138 417 19 579        
             
 VIERAS PÄÄOMA            
 Pitkäaikainen vieras pääoma            
  Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma            
  Velat saman konsernin yhteisöille 2 114 669 36 095 633 1 882 070 12 158 430 5 566 588 5 566 588
  Velat muille 4 720 162 6 624 927 363 923 509 492 336 646 449 402
  6 834 831 42 720 560 2 245 993 12 667 922 5 903 233 6 015 990
 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma            
  Palautettavat liitt.maksut saman kons. yrityksille     131 990 131 990    
  Palautettavat liittymismaksut muille     2 193 015 2 193 016 708 322 708 922
      2 325 005 2 325 006 708 322 708 922
 Lyhytaikainen vieras pääoma            
  Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma            
   Velat annetuista konserniavustuksista       4 616 000    
   Muut velat muille 2 068 640 3 534 935     112 756 126 487
   Muut velat saman konsernin yhteisöille 41 179 886 181 500 11 693 178 2 806 778    
  43 248 526 3 716 435 11 693 178 7 422 778 112 756 126 487
 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma            
  Ostovelat 2 228 112 813 168 1 731 994 1 508 820 44 134 46 689
  Siirtovelat 482 859 622 172 20 345 128 509 24 661 30 510
  Muut velat saman konsernin yrityksille 320 944 640 195 819 449 1 421 264 357 638 331 546
 Muut velat 154 919 157 963 1 258 930 1 179 788 1 137  
  Sisäiset velat 11 912 719 3 322 386     4 417 152 3 622 427
  15 099 552 5 555 884 3 830 718 4 238 381 4 844 722 4 031 172
             
Vastattavaa yhteensä 52 871 011 45 304 925 32 654 442 38 017 603 9 265 658 9 683 758