kristian2
Tulosta sivu

Minulla on ollut haasteellinen tilanne, mielekkäällä tavalla, pohtia yhteenvetoa viime vuoden aikana saavutetuista tavoitteista ja liiketoimintojen kehittymisestä. Olemme tehneet mahtavaa kehitystyötä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tämän kehityksen taustalla on ollut vahva etunoja sekä innovatiivisuus energiantuotannon ja verkosto-omaisuuden perusparannus- ja kehitysinvestointeihin. Kiertotalous nivoutui yhä selkeämmin osaksi toimintaamme muun muassa jätevesilietteen käsittelyn kehittämisessä ekologisesti kestävällä tavalla. Lietteenpolttolaitos-hanke valittiin toukokuussa 2017 yhdeksi Suomen hallituksen kärkihankkeista ravinnekierrätyksen osalta. Digitaaliset työkalut tulivat käyttöön kaikille työntekijöillemme tukemaan modernia työskentelyä. Yhtenäisten johtamiskäytäntöjen ja erilaisten kehitysprojektien yhtenäiseksi toteuttamiseksi luotiin konsernille projektijohtamisen malli. Kaiken tämän kehitystyön taustalla pystyimme tekemään monialatoimijana hyvän taloudellisen tuloksen.

Toimintavuoden aikana tehtiin merkittäviä energia- ja infra-alan järjestelyjä sekä lappilaisittain että paikallisesti. Rovaniemen kaupungin omistama infrapalveluita tuottava yhtiö siirtyi konsernin tytäryhtiöksi vuoden 2017 alussa. Lappilaisten energiayhtiöiden yhteistyön saralla tehtiin merkittävä päätös sähköurakointiliiketoimintojen voimavarojen ja osaamisen yhdistämisessä. Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Koillis-Lapin Sähkö Oy, Inergia Oy ja Utsjoen Sähköosuuskunta päättivät yhdistää urakointiliiketoimintansa yhteiseen yhtiöön. Järjestelyn alustana käytettiin olemassa olevaa yhtiötä, Ellappi Oy:ta, jonka omistajina on välillisesti seitsemän lappilaista kuntaa ja toiminta-alue Rovaniemeltä Nuorgamiin.

Erityisen keskeinen kehitysteema on ollut nostaa asiakas toimintamme keskiöön ja olemme harjoitelleet asiakasnäkökulman tunnistamista useissa sisäisissä ja ulkoisissa työpajoissa. Tausta ja tarve tälle kehitystarpeelle on tunnistettu niin strategiatyössä kuin liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa. Loppuvuoden aikana täsmensimme edelleen tavoitteita asiakaskokemuksen parantamiselle eri asiakaskanavissa, joka pitää sisällään sekä proaktiviisen että myynnillisen näkökulman kaikissa asiakaskohtaamisissa ja toiminnoissa. Tärkeänä osana hyvää asiakaskokemusta on oikea-aikainen ja laadukas viestintä niissä kanavissa, joita asiakkaat ovat tottuneet käyttämään. Oli sitten kyseessä uusista tuotteista tai häiriötilanteista viestiminen, olemme pyrkineet tavoittamaan asiakkaat viesteillämme. Olemme myös kannustaneet asiakkaitamme olemaan aktiivisia esimerkiksi some-kanavissa ja kertomaan havainnoista, jotka liittyvät verkostojemme kuntoon tai mahdollisiin viemäreiden hajuhaittoihin.  

Tavoitteenamme on ollut kaikkien tuotteidemme tarjoaminen asiakkaalle yhdellä asiakaskontaktilla, oli sitten kyseessä digitaalinen asiakaskanava tai muut asiointi kanssamme. Esimerkkinä tästä asiakkaille rakennettiin digitaalinen asiakasportaali, Assari, josta asiakas näkee yhdellä kirjautumisella kaikkien hyödykkeiden kulutustiedot. Tämä asiointikanava tulee kehittymään edelleen kuluvan vuoden aikana ja mahdollistaa lisäksi kauppakanavan rakentamisen palveluidemme yhteyteen. Kokonaisvaltaisempaa asiakaskokemusta tukemaan käynnistettiin contact center -toiminnon kumppanin kilpailutus, jonka tarkoitus on auttaa meitä luomaan vieläkin selkeämpi konsepti asiointiin asiakkaidemme kanssa.

Tuotevalikoimamme laajentui sähkön, lämmön ja veden lisäksi valokuitulaajakaistaliittymillä. Uuden palvelutarjonnan rakentaminen asiakkaille käynnistyi vuoden alussa valokuituverkon suunnittelutöillä ja samanaikaisesti edettiin valokuitulaajakaistaliittymien ja -palvelujen tuotteistamisella. Tuotevalikoima lanseerattiin markkinoille jo kevättalven aikana, jolloin myös liittymämyynti voitiin avata valikoiduille investointiohjelman alueille. Loppuvuodesta ensimmäinen asiakkaamme saatiin kytkettyä yhtiön verkon palvelujen piiriin Napapiiriltä. Kohde pystyttiin toteuttamaan erittäin kiivaan matkailusesongin aikatauluhaasteista huolimatta sovitusti. Valokuituliiketoiminta osaltaan toteuttaa erinomaisesti konsernin strategian toteuttamiseksi luotua tarinaa digitaalisen liiketoiminnan ja asiakkaan näkökulmasta - ”Älykkäitä palveluita ajasta ja paikasta riippumatta.”

Kokonaisvaltaisemman asiakaskokemuksen tarjoamiseksi laajensimme palveluvalikoimaamme aurinkosähköjärjestelmä- tuotteilla sekä urakointiliiketoiminnan Urho- palveluilla, jotka painottuvat vesihuollon huolto- ja asennuspalveluihin. Palveluiden kehittämisen taustalla oli keskeisenä ajatuksena tuottaa palveluita helpottamaan asiakkaidemme arkea, jotka asiakas voi hankkia helposti kauttamme samalla kertaa asioidessaan kanssamme. Palvelutarjonnan laajentamisen yhteydessä toteutimme asiakkaan kohtaamis- ja myyntikoulutuksen henkilöstöllemme.  Strategiamme pääviestin  - Uudistamme rohkeasti- toteuttaminen jatkui siis kuluneen vuoden aikana kaikissa liiketoiminnoissa.

Haluamme jatkossa onnistua vieläkin paremmin asiakkaidemme palvelussa ja tuottaa teille lisäarvoa. Olemme teettäneet maine-tutkimuksen palveluistamme ja yrityskuvasta. Tutkimuksen kysymykset on lähetetty lähes viidelle tuhannelle asiakkaallemme ja sidosryhmän edustajalle. Toivomme saavamme teiltä rehtiä ja rakentavaa palautetta toimintamme kehittämiseksi.

Lopuksi haluan lausua kiitokset hyvästä yhteistyöstä yhtiön henkilöstölle ja hallitukselle sekä asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Yhteinen työmme arktisen kiertotalouden älykkään ekosysteemin mahdollistamiseksi jatkuu edelleen.

Kristian Gullsten

toimitusjohtaja